2015-2016 අධ්‍යාපන වර්ෂය සඳහා ඉරිදා දහම් පාසල් ක්‍රියාකාරකම් පිළිවෙළ

Monday, අගෝස්තු 24, 2015

දහම් පාසල් ආරම්භය :- 2015 සැප්තැම්බර් මස 20 වෙනි ඉරු දින
ස්ථානය:- 18941 80th Avenue, Surrey.

කරුණාකර ඔබේ පහසුව සඳහා යාවත්කාලීන කල දහම් පාසල් සැලසුම සපයා ගන්න.

ඔබේ දරුවා, දහම් පාසල වෙත යොමු කිරිමේදී පහත සදහන් කරුණු වෙත ඔබගේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න..

1) පහත සඳහන් විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ඔබගේ ලියාපදිංචිය සිදුකර ගත යුතුය.

ලියාපදිංචි විය හැකි අවසාන දිනය 2015 සැප්තැම්බර් 15 වන දින බව සලකන්න Registration

2) තොරතුරු, ලිපි ලේඛන හා අණපනත් සඳහා යොමුවන්න Information-document-on-Classes-and-Graduation-Policy..pdf

3) දහම් පාසල් භූමිය තුල විනය පවත්වා ගැනීම සදහා පන්ති වේලාවන් තුල හා පූජාමය කටයුතු අතරවාරයේ කිසිදු විද්‍යුත් උපාංගයක් භාවිතා නොකරන ලෙස ගෞරවාන්විතව ඉල්ලා සිටිමු.

4) දහම් පාසල තුල සිදු කරන වැඩසටහන් හා ඉදිරියේදි පැවැත්වීමට නියමිත සියලුම වැඩසටහන් දැනගැනීම සදහා දහම් පාසල් වෙබ් දින දර්ශනය භාවිතා කරන ලෙසත් දහම් පාසල් කටයුතු සම්බන්ධ තොරතුරු ඒ හරහා දැනුම් දෙන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

School Calendar

ඉහත සදහන් කල ලෙස පහත කරුණු සදහා ඔබගේ සක්‍රිය දායකත්වය ඉල්ලා සිටිමු.

  1. පූජා භූමිය තුල නිෂ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කර ගන්න.
  2. භූමිය අවට සැරිසැරීමේදී හඬ නොනගා කතා කරන්න.
  3. විවේක කාලය තුලදී ඔබගේ දරුවාගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරගැනීමට හා දරුවන් ගොඩනැගිලි ආසන්නයේ රඳවා තබා ගන්න.
  4. ඔබගේ වාහනය දහම් පාසල් භුමිය තුලට ඇතුල් කරමින් වමට හැරවීමේදී ඉතා සැලකිලිමත් වන්න. එසේම දහම් පාසල් භුමිය තුල සිට පිටවෙමින් වම් පසට හැරවිමේදීද ඉතා සැලකිලිමත් වන්න. 80 මාර්ගයෙහි ඇති වැසුණු ස්ථානය හේතුවෙන් මෙසේ අනතුරු හඟවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.   
  5. පූජා භූමියට පැමිණීමේදී දකුණු මං තීරුව භාවිතය ආරක්ෂක හේතූන් මත වඩාත් සුදුසු බව සලකන්න.
  6. මං තීරු තුල ධාවනයෙදී ඔබගේ වේගය සීමා කර ගන්නා ලෙසත් අන් රියදුරන්ට ගරු කරමින් අනතුරු රහිත දහම් පාසල් වර්ෂයක් සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.
  7. ස්ථීරව ඉදිකරන ලද නැවතුම් ස්ථාන නැති බැවින් හා ඉඩකඩ සීමිත බැවින් රථය ගාල් කිරිමේදී ඇලයට ගාල් කරනා ලෙසත් හැකි සෑම අවස්ථාවකම උපරිම ඉඩ ප්‍රමානයක් ඉතිරි වන පරිදි නවත්වා ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමු.
  8. මීට අමතරව භූමිය පිරිසිදු කිරිම සදහා ස්වේච්ඡා සේවකයන් යොදාගන්නා අතර නිම කිරීමට ඉතා අධික වැඩ කොටසක් ඇති බැවිනුත් පිරිසිදු කිරීම් හා මූලික වැඩ සඳහා ඉරිදා දිනයන්හි ඔබගෙන් ලැබිය හැකි උපරිම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු.