ආගමික අනුශාසක

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/adminbvs/bvs.org/includes/menu.inc).

ආගමික අනුශාසක  (2013-2014)

  • පූජ්‍ය. මිරිස්සේ ධම්මික හිමි
  • පූජ්‍ය. මඩවල සීලවිමල හිමි